Kontakt:

mgr Maria Pełko

tel.: 609 544 484

e-mail: pelko.maria@gmail.com

Zapraszam rodziców i dzieci.

W ofercie między innymi:

 • diagnoza (badanie psychologiczne):
  • ocena dojrzałości szkolnej
  • określanie potencjału intelektualnego dziecka
  • diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
  • diagnoza zaburzeń emocjonalnych
 • opiniowanie
 • terapia dzieci i młodzieży
 • poradnictwo rodzinne
 • trudności wychowawcze
 • trudności szkolne
 • zaburzenia emocjonalne
 • trudności w kontaktach
  społecznych
 • nadpobudliwość psychoruchowa - ADHD
 • deficyty rozwojowe