"Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono"


Jean-Paul Sartre

Gestalt

dokonywania wyborów adekwatnych do pragnień i celów, co jednocześnie wpływa na wzrost poczucia sprawstwa
i odpowiedzialności za własne życie.
   Człowiek w terapii Gestalt pojmowany jest całościowo, jako twórcza jednostka, zdolna do zaspokajania swoich potrzeb, dokonywania wyborów i kierowania swoim zachowaniem.
   W terapii Gestalt klient eksploruje nowe możliwości, nadaje nowy sens doświadczeniu i świadomie kreuje swoje życie w sposób umożliwiający czerpanie radości i satysfakcji z siebie i relacji
z innymi ludźmi.

   Gestalt należy do nurtu psychoterapii humanistycznej.

   W teorii Gestalt jako podstawową przyczynę przeżywanych przez człowieka trudności wskazuje się brak świadomości. Psychoterapia jest stopniowym procesem zwiększania świadomości samego siebie, swoich emocji, myśli, doznań cielesnych, potrzeb, pragnień. Aby możliwe było dokonanie zmian w sobie i swoim życiu najpierw niezbędne jest uświadomienie sobie sposobu swojego aktualnego funkcjonowania.
   Uświadomienie pozwala zrozumieć zachowanie, a także otwiera możliwość

Psychoterapia